Under torsdagsförmiddagen anlände ett par tappra ledamöter till Stockholm för styrelsemöte i Farsta. Dagen började med lunch följt av kort promenad till sammanträdeslokalen. Under mötet diskuterades bland annat årsmötet den 15 mars, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.

Styrelsen ser fram emot att träffa föreningens medlemmar på årsmötet i Stockholm den 15 mars!