Nordiskt samarbete

 

Det nordiska samarbetet syftar till

  • Ett gott och fungerande samarbete mellan de befintliga dubbeldiagnosnätverken inom de nordiska länderna.
  • Ett fungerande kontaktnät mellan personer som arbetar med målgruppen i de olika nätverken
  • Ta initiativ till gemensamm forskningsprojekt och öka samarbetet mellan olika forskare.
  • Föreslå och initiera gemensamma utbildningsprojekt.

Priniciper för det nordiska nätverket

 

Protokoll

Möte Hojsbor 090930-091002

Mötesanteckningar maj 2009

Nordisk träff i Göteborg 18/10-2011

Minnesanteckningar 21/3-2013

 

Ansökningar

Ansökningsblankett projektmedel

Ansökan avseende utvecklingsmedel (SN-DD)

Ansökan avseende forskningsmedel (Nordiska nätverket)

 

Publikationer

Tillbud och behandling av personer med dubbeldiagnoser

Kartläggning av tillbud och behandling i Skandinavien 2006