Personutredningar

Camilla Silver inleder kriminalvårdens föreläsningar med att berätta om personutredningar. Personutredningar görs dels för att se över den misstänkte individens personliga förhållanden, möjlighet och risk för att kunna ge förslag på påföljd vilket exempelvis kan vara skyddstillsyn. Om misstanke finns om allvarlig psykisk störning får individen genomgå en liten rättspsykiatrisk undersökning enligt §7.

RPÖV

Efter Camilla informerade Lars och Per oss om deras arbete som koordinatorer inom den rättspsykiatriska öppenvården i Stockholm. Mottagningen har varit i drift sedan mitten av 2000-talet och är öppet måndag till fredag. Mottagningen tar emot individer som anses ha en hög risk när det rör våldsbenägenhet. Mottagningen finns dels till för att avlasta övrig vårdapparatur som inte har de resurser till förfogande som RPÖV har när det rör individer med våldsbenägenhet och ” the triply troubled” och för att kunna tillgodose målgruppens behov på ett effektivt sätt.

Misskötsamhet

Eva Sandell upplyser oss åhörare om hur gången går vid misskötsamhetsärenden. Eva betonar vikten av samverkan mellan psykiatri, socialtjänst och frivård då det underlättar  i hantering av ärenden. Om en individ inte följer de föreskrifter som hen blivit ålagd så diskuteras ärendet först vid ett kollegium innan det eventuellt tas till övervakningsnämnden som beslutar om åtgärd.

Programverksamhet

Manuel berättar om de programverksamheter som frivården bedriver och vad de innehåller och vilka exkluderingskriterier som finns. Programmen har sin grund i KBT och är olika långa beroende på vad individen behöver för stöd. Det längsta programmet är ROS för sexualbrottslingar vilket kan vara upp till 18 månader långt. Frivården anpassar programmen efter individ vilket kan innebära längre behandlingstid vid exempelvis psykisk ohälsa som kan påverka följsamheten.