Under det konstituerande styrelsemötet i ett än mer kargt Stockholm valdes Annika Ahlstedt till vice ordförande och Marie Andersson till kassör.

Styrelsen planerade kommande års föreningsarbete vilket bland annat kommer innehålla fokus på brukarmedverkan, metod/samverkan och marknadsföring av föreningen.

SN-DD:s årsmöte planeras hållas den 12 april 2019 i Stockholm. Avsätt gärna detta datum redan nu i era kalendrar.

Styrelsen ämnar även att vara behjälpliga med och under den nordiska konferensen om samsjuklighet i Köpenhamn 6-7 juni 2019.

Styrelsen ser fram emot ett spännande år tillsammans med gamla och nya medlemmar!