Inbjudan: Nordisk Dubbeldiagnoskonferens 6- 7 juni 2019

Det är nu åter dags för Nordisk Dubbeldiagnoskonferens och det danska nätverket står som värd.

De tre länderna har återgått till att samplanera konferensinnehållet som kommer att tas fram successivt under våren. Stora delar av konferensen kommer att hållas i workshop/ seminarieform för att så många som möjligt ska kunna utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma frågeställningar.

Har du eller någon i din verksamhet något ni vill presentera för andra så finns det fortfarande möjlighet att anmäla sig med en kortfattad beskrivning. Se konferenssidan för mer information.

Vi i styrelsen har beslutat om att delta i så stor utsträckning som möjligt och vi hoppas på att träffa många landsmän under dessa förhoppningsvis inspirerande dagar.

Välkomna!

Catarina Norman

Ordförande Svenska Nätverket- Dubbeldiagnoser