Den första december 2017 gick SN-DD:s årskonferens av stapeln. Runt 70 engagerade individer trotsade det karga Stockholmsvädret och deltog under konferensen.

 

Dagen började med fika och registrering följt av en intressant och informativ föreläsning av psykiatriker Markus Boman om LARO.

 

Efter lunchen entrade Markus Knutagård scenen och gav en givande föreläsning om Bostad Först och dess utmaningar och fördelar.

 

Dagen avslutades med en spännande föreläsning av Peer Support från Göteborg där Krister och Kristian berättade om sin bakgrund och sitt arbete som Peer Support på en slutenvårdsavdelning i Göteborg.