ÅRSMÖTET 16/4 i Stockholm.

Med anledning av covid-19 kommer SNDD:s fysiska årsmöte att ställas in. Utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansering kommer mötet att hållas över Skype.

Mötestid: 10:00-11:00

Anmälningstiden förlängs till den 14/4. Anmälan med namn, organisation och mailadress skickas till Catarina.norman@stockholm.se.

En länk till mötet kommer att skickas den 15/4. En länk per organisation.

Innan anmälan se över medlemskap då endast medlemsorganisationer är röstberättigade.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för SNDD