10-punktsprogrammet

Regeringen utsåg år 2002 Björn Fries till nationell narkotikasamordnare och år 2003 Anders Milton till nationell psykiatrisamordnare. I uppdragen ingår att identifiera problemområden och stödja utveckling av vård- och behandlingsinsatser för personer med missbruk respektive psykisk sjukdom. Båda samordnarna har identifierat personer med missbruk och samtidig psykisk sjukdom som en av de mest utsatta grupperna i vårt samhälle. Trots detta finns det få vård- och behandlingsinsatser anpassade för denna grupp. Därför har samordnarna gemensamt tagit initiativet till denna programförklaring.

Maj 2005

 

Regerings programförklaring i 10 punkter