Svenska nätverket

 

Svenska nätverket (SN-DD) består av representanter/medlemmar från kommuner, landsting, kriminalvård, SIS institutioner och privata aktörer som verkar inom vård och omsorgssektorn. Syftet med nätverket är att utveckla arbetet med att tillgodose behoven hos patient/klientgruppen som består av personer med riskbruk, missbruk och/eller beroende samt psykisk ohälsa/sjukdom.

Personer med komplexa vårdbehov/samsjuklighet har rätt till god behandling och god omvårdnad på lika villkor som andra vårdtagare.

 

Värdegrund

 

  • Alla individer är olika men har lika värde och lika rättigheter i samhället.
  • Genom att sammanfoga olika synsätt ser vi helheten.
  • Samverkan är en utmaning, en möjlighet och en nödvändighet.
  • Genom att inhämta, utbyta, förmedla och utveckla kunskap skapas förutsättningar för arbetet med målgruppen. 

 

Trots komplexitet/samsjuklighet – samma möjlighet!”

 

 

Inbjudan till Nordisk Dubbeldiagnoskonferens i Köpenhamn 6-7 juni 2019

Inbjudan: Nordisk Dubbeldiagnoskonferens 6- 7 juni 2019 Det är nu åter dags för Nordisk...

Gott nytt år!

Styrelsen i SN-DD önskar alla gamla och nya medlemmar ett Gott Nytt År! Vi vill passa på att tacka...

Välkomna på konferens i Stockholm 10 december

Under konferensen kommer vi bland annat bjuda på föreläsningar om New Public Management och...

Nordisk konferens i Köpenhamn 6-7 juni 2019

Till sommaren är det äntligen dags för Nordisk DD-konferens. Konferensen kommer denna gång gå av...