Svenska nätverket

 

Svenska nätverket (SN-DD) består av representanter/medlemmar från kommuner, landsting, kriminalvård, SIS institutioner och privata aktörer som verkar inom vård och omsorgssektorn. Syftet med nätverket är att utveckla arbetet med att tillgodose behoven hos patient/klientgruppen som består av personer med riskbruk, missbruk och/eller beroende samt psykisk ohälsa/sjukdom.

Personer med komplexa vårdbehov/samsjuklighet har rätt till god behandling och god omvårdnad på lika villkor som andra vårdtagare.

 

Värdegrund

 

  • Alla individer är olika men har lika värde och lika rättigheter i samhället.
  • Genom att sammanfoga olika synsätt ser vi helheten.
  • Samverkan är en utmaning, en möjlighet och en nödvändighet.
  • Genom att inhämta, utbyta, förmedla och utveckla kunskap skapas förutsättningar för arbetet med målgruppen. 

 

Trots komplexitet/samsjuklighet – samma möjlighet!”

 

 

Intresseanmälan till styrelseuppdrag

Årsmötet i Stockholm närmar sig med stormsteg och SN-DD söker engagerade medlemmar till...

SVT Forum, utfrågning om psykisk ohälsa och beroendeproblem

Under morgonen idag så direktsände SVT 2 en hearing från riksdagen rörande samsjuklighet....

ÅRSMÖTE 12 april i Stockholm

Välkomna på årsmöteskonferans i Stockholm fredagen den 12 april. Program och mer information...