Svenska nätverket – Dubbeldiagnoser

 

Svenska nätverket Dubbeldiagnoser (SN-DD) består av representanter/medlemmar från kommuner, landsting, kriminalvård, SIS institutioner och privata aktörer som verkar inom vård och omsorgssektorn. Syftet med nätverket är att utveckla arbetet med att tillgodose behoven hos patient/klientgruppen som består av personer med riskbruk, missbruk och/eller beroende samt psykisk ohälsa/sjukdom.

Personer med komplexa vårdbehov/samsjuklighet har rätt till god behandling och god omvårdnad på lika villkor som andra vårdtagare.

 

Värdegrund

 

  • Alla individer är olika men har lika värde och lika rättigheter i samhället.
  • Genom att sammanfoga olika synsätt ser vi helheten.
  • Samverkan är en utmaning, en möjlighet och en nödvändighet.
  • Genom att inhämta, utbyta, förmedla och utveckla kunskap skapas förutsättningar för arbetet med målgruppen. 

 

Trots komplexitet/samsjuklighet – samma möjlighet!”

 

 

Extra årsmöte

SN-DD håller ett extra årsmöte måndagen den 4 juni med anledning av det som beslutades...

“Det är inget krigande längre”

Efter lunch bjöd en boende i Bostad Först på en fantastisk föreläsning i fråga/svara form. Det var...

Kriminalvården

Personutredningar Camilla Silver inleder kriminalvårdens föreläsningar med att berätta...

Årsmöteskonferens

Den 15 mars gick SN-DD:s årsmöteskonferens av stapeln ute i Hammarbys Sjöstad....