Svenska nätverket

 

Svenska nätverket (SN-DD) består av representanter/medlemmar från kommuner, landsting, kriminalvård, SIS institutioner och privata aktörer som verkar inom vård och omsorgssektorn. Syftet med nätverket är att utveckla arbetet med att tillgodose behoven hos patient/klientgruppen som består av personer med riskbruk, missbruk och/eller beroende samt psykisk ohälsa/sjukdom.

Personer med komplexa vårdbehov/samsjuklighet har rätt till god behandling och god omvårdnad på lika villkor som andra vårdtagare.

 

Värdegrund

 

  • Alla individer är olika men har lika värde och lika rättigheter i samhället.
  • Genom att sammanfoga olika synsätt ser vi helheten.
  • Samverkan är en utmaning, en möjlighet och en nödvändighet.
  • Genom att inhämta, utbyta, förmedla och utveckla kunskap skapas förutsättningar för arbetet med målgruppen. 

 

Trots komplexitet/samsjuklighet – samma möjlighet!”

 

 

ROP-dag januari 2021

Inbjudan till ROP-dag i Oslo i mitten av januari. För mer information se nedan:...

Årsmötet 16/4 i Stockholm

ÅRSMÖTET 16/4 i Stockholm. Med anledning av covid-19 kommer SNDD:s fysiska årsmöte att ställas in....

Dagordning och information om årsmötet 16/4

Den 16 april går SN-DD:s årsmöte av stapeln. Dessvärre måste vi informera om att det inte kommer...

Årsmöteskonferens 16/4 i Stockholm

SN-DD vill hälsa gamla som nya medlemmar välkomna på årsmöteskonferens i Stockholm den 16 april....