Svenska nätverket – Dubbeldiagnoser

 

Svenska nätverket Dubbeldiagnoser (SN-DD) består av representanter/medlemmar från kommuner, landsting, kriminalvård, SIS institutioner och privata aktörer som verkar inom vård och omsorgssektorn. Syftet med nätverket är att utveckla arbetet med att tillgodose behoven hos patient/klientgruppen som består av personer med riskbruk, missbruk och/eller beroende samt psykisk ohälsa/sjukdom.

Personer med komplexa vårdbehov/samsjuklighet har rätt till god behandling och god omvårdnad på lika villkor som andra vårdtagare.

 

Värdegrund

 

  • Alla individer är olika men har lika värde och lika rättigheter i samhället.
  • Genom att sammanfoga olika synsätt ser vi helheten.
  • Samverkan är en utmaning, en möjlighet och en nödvändighet.
  • Genom att inhämta, utbyta, förmedla och utveckla kunskap skapas förutsättningar för arbetet med målgruppen. 

 

Trots komplexitet/samsjuklighet – samma möjlighet!”

 

 

Plats och lokal för årsmöteskonferensen 15/3-2018

Plats/lokal SN-DD:s årsmöteskonferens kommer att hållas i Hammarby sjöstad i...

Inbjudan/program årsmöteskonferens 15/3-2018

Välkomna på årsmöteskonferens i Stockholm den 15 mars 2018! Konferensen kommer förutom...

Styrelsemöte 15/2-2018

Under torsdagsförmiddagen anlände ett par tappra ledamöter till Stockholm för...

Årsmöte

Välkomna på årsmöte 15 mars 2018, 10:00 i Stockholm   Mer information om plats och...